MauLin food will participate in THAIFEX 2018 ,

If you are interested in Taiwan's Bubble tea and culture, please come visit us. Thank you! laugh

Exhibition Date: 29 May - 05 June

Maulin's Booth: Impact Exhibition Center (IEC) Hall 2 / NO. J10

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAULIN FOOD CO. จะทำการเข้าร่วมงาน THAIFEX  2018

ถ้าท่านสนใจในตัวชาไข่มุกหรือวัตณธรรมของประเทศไตหวัน ท่านสามารถมาลองชมสินค้าของเราได้ที่งาน

งานจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จน ถึง วันที่ 05 มิถุนายน

สถานที่จัดงาน ณ. IMPACT EXHIBITION CENTER (IEC) HALL 2/NO.J10 MAULIN'S BOOTH.

ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับท่าน 

ขอบคุณค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------