Triển lãm thực phẩm Mexico

Gracia! Cảm ơn mọi người đã ghé thăm chúng tôi tại Expo Guadalajara.

Đây là một số hình ảnh chúng tôi chọn lựa từ hội chợ triển lãm lần này. Hi vọng năm sau vẫn có thể gặp lại mọi người.

Mexico! Mong đợi lần gặp mặt năm sau!!