Liên hệ

Trang chủ » Liên hệ

Liên hệTổng công ty Đài Loan:

Địa chỉ: Số 157 đường số 5, khu công nghiệp An Nam, thành phố Đài Nam, Đài Loan
Điện thoại: 886-6-5100599
Fax: 886-6-5100598

Công ty TNHH thực phẩm Thực Kim Tô Châu:

Địa chỉ: Số 668 giữa đường Thạch Phổ Hưng phố, trấn Thiên Đăng, thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô
Số điện thoại: +86-512-55252292

Văn phòng Thượng Hải:

Địa chỉ: 106-107 tòa nhà A trung tâm kinh doanh L’oreal, số 8923 đường Trung Xuân, thị trấn Thất Bảo, khu Mẫn Hành
Điện thoại: 021-64615299/64783259
Fax: 021-64617567

Đăng ký bản tin