【OEM / ODM】

Đội ngũ khai phá và tiếp thị:

Được tạo từ nhân tài khai phá và đội ngũ tiếp thị về hệ thống thực phẩm, quan tâm trào lưu xu hướng của thị trường, ngoài ra lấy nền tảng là yêu cầu của khách hàng, không ngừng sáng tạo và phát triển; công nghệ thực phẩm toàn diện và quy trình kĩ thuật tiêu chuẩn hóa tự động chặt chẽ thông minh hỗ trợ cải tiến chất lượng, lấy người truyền ý tưởng sáng tạo kĩ thuật thực phẩm làm nền tảng thành lập, cung cấp dịch vụ chăm sóc sản phẩm tiêu chuẩn cao và phương án giải quyết.

Quy trình làm theo yêu cầu của khách hàng:

 • Bước 1 :

  Khách hàng cung cấp nhu cầu tư vấn sản phẩm hoặc cung cấp sản phẩm.

 • Bước 2

  Công ty cử người phụ trách thảo luận bàn bạc, tìm ra cách phát triển tốt nhất.

 • Bước 3 :

  Đội ngũ khai phá tiến hành phân tích, vẽ mẫu thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

 • Bước 4 :

  Cung cấp sản phẩm cho khách hàng kiểm tra.

 • BBước 5 :

  Sản xuất đại trà sản phẩm làm theo yêu cầu của khách hàng.

Đăng ký bản tin